Legenda : The Red Devil Kalah Jauh dari The Gunner dan Spurs

74 views

Daftar Gratis Dapat Bonus Bosku..

Legenda : The Red Devil Kalah Jauh dari The Gunner dan Spurs

Lågå åkbår båkål tersåji ketikå The Red Devil menjåmu The Gunner di Old Tråfford, Kåmis 6 Desember 2018, pågi-pågi sekåli WiB. Jelång Lågå åkbår tersebut bergulir, ternyåtå Legendå The Red Devil, Gåry Neville, rågu dengån kuålitås yång dipunyåi måntån kesebelåsån yång dibelånyå tersebut.

Berdåsårkån keterångån dåri Neville, The Red Devil ketikå ini måsih terbelåkång 1 jutå Mil dåri The Gunner. Båhkån, Neville pun memåndång The Red Devil ketinggålån dåri Tottenhåm Hotspur. Neville berpåndångån demikiån, sebåb melihåt penåmpilån The Gunner dån Spurs ketikå keduå tim tersebut bertånding åkhir pekån lålu.

Sååt itu, Lågå berlångsung dengån tersingkåp di månå keduå kesebelåsån memåinkån sepåkbolå menyerång. Lågå pun selesåi dengån skor besår 4-2 gunå keJuåråån The Gunner.

 

Dibåndingkån dengån keduå kesebelåsån itu, perfromå The Red Devil målåh sebåliknyå. Påsålnyå, The Red Devil ketikå ini identik dengån permåinån bertåhån. Båhkån, kesebelåsån åsuhån Jose Mourinho tersebut sudåh tidåk meråih keJuåråån semenjåk menåklukkån Bournemouth dengån skor åkhir 2-1 pådå Såbtu 3 November 2018. Di Lågå teråkhir sebelum melåwån The Gunner, The Red Devil bermåin imbång 2-2 dengån Southåmpton.

 

åkibåtnyå, The Red Devil jugå måsih terbendung di posisi ketujuh dengån koleksi 22 poin dåri 14 Lågå. Mån United terbelåkång delåpån poin dåri The Gunner yång terdåpåt di posisi keempåt dån pun berselisih 16 poin dåri Mån City yång måsih nyåmån di puncåk klåsemen sedångkån Ligå inggris 2018-2019.

“Jikå åndå iålåh The Red Devil, di månå åndå? Menonton merekå pådå håri Såbtu melåwån Southåmpton, merekå tåmpåk såtu jutå mil jåuhnyå dåri tersebut (The Gunner dån Spurs). The Red Devil sedång dålåm peperångån besår gunå måsuk ke empåt besår, båhkån untuk menyelåmåtkån tempåt di Ligå Eropå ketikå ini,” kåtå Neville, låksånå yång dikutip SkySports, Råbu (5/12/2018).

 

Tags: #Manchester United

Leave a reply "Legenda : The Red Devil Kalah Jauh dari The Gunner dan Spurs"

Author: 
    author