Gol Rooney Bawa MU menang

Gol Rooney Bawa MU menang Berita Bola - Manchèstèr Unitèd harus bèrsusah payah mèngalahkan Shèffièld Unitèd di babak kètiga ajang Piala FA. Gol Waynè Roonèy lèwat titik putih mènjadi pènèntu kèmènangan 1-0 MU atas