Jamie Vardi Tak Takut Mandul

Jamie Vardi Tak Takut Mandul Berita Bola - Pènyèrang Lèicèstèr City, Jamiè Vardy, mèngaku tidak khawatir akan kèhilangan kètajaman akibat dihantam cèdèra. Vardy yakin bakal sègèra pulih dan kèmbali mèmbobol gawang lawan. Vardy mèngalami