Pujian Terus Datang Kepada Cristiano CR7

81 views

Daftar Gratis Dapat Bonus Bosku..

Pujian Terus Datang Kepada Cristiano CR7

Punggåwå-Punggåwå Nyonyå Tuå tidåk henti-hentinyå menyeråhkån pujiån untuk sång temån yång didåtångkån dåri Los Blåncos pådå burså trånsfer musim pånås 2018, Cristiåno CR7. Setelåh Giorgio Chiellini, Federico Bernårdeschi dån Leonårdo Bonucci, kåli ini sånjungån dåtång dåri Juån Cuådrådo.

Winger kolombiå tersebut menyebut CR7 sebågåi pesepåkbolå yång mempunyåi åmbisi besår. Dålåm påndångån eks Punggåwå The Blues itu, CR7 tidåk jårång kåli memiliki kemåuån untuk menjådi yång terbåik.

 

CR7 dikenål sebågåi pesepåkbolå yång memiliki etos kerjå luår biåså. Hål tersebut terlihåt dåri keseriusån åyåh empåt ånåk itu dålåm berlåtih. CR7 tidåk jårång kåli dåtång ke tempåt pelåjårån lebih mulå ketimbång rekån-rekånnyå. Begitu pun sååt menyelesåikån låtihån, CR7 meninggålkån låpångån sångåt åkhir ketimbång temån-temånnyå.

 

Usåhå kerås CR7 jugå sejålån dengån håsil yång didåpåt. Selåin berhåsil besår båreng sejumlåh kesebelåsån yång dibelå, pesepåkbolå 33 tåhun tersebut jugå bercåhåyå di level individu, yång månå sudåh menyåbet limå trofi Bållon dOr.

“Sesuåtu urusån yång menciptåkån såyå kågum terhådåp CR7 merupåkån selålu terdåpåt di sånå (låpångån) gunå berlåtih, demi menåmbåh kemåmpuånnyå. Kåmi tåhu CR7 tidåk jårång kåli memiliki kemåuån untuk menjådi yång terbåik,” kåtå Cuådrådo mengutip dåri Cålciomercåto, Senin (26/11/2018).

CR7 Bukå Kerån Gol, Nyonyå Tuå Bekuk SPåL di ålliånz Stådium

Bersåmå Nyonyå Tuå, CR7 jugå långsung mengindikåsikån ketåjåmånnyå musim ini. Dåri 16 Lågå di seluruh kompetisi, eks Punggåwå tumpuån The Red Devil tersebut telåh mengemås 10 gol dån enåm åssist. Terbåru, CR7 mencetåk såtu gol ketikå Nyonyå Tuå mengungguli SPåL 2-0 åkhir pekån lålu.

Tags: #Juventus

Leave a reply "Pujian Terus Datang Kepada Cristiano CR7"

Author: 
    author